Latam Latam

Organizacja studencka Euroavia

Euroavia jest organizacją zrzeszającą studentów lotnictwa i kosmonautyki z całej Europy. Celem działalności Euroavii jest:
  • nawiązywanie współpracy z firmami lotniczymi
  • wymiana doświadczenia ze studentami z innych uczelni
  • reprezentacja studentów lotnictwa na arenie międzynarodowej

Kto tworzy międzynarodową Euroavię?

Euroavia ma ponad 1200 członków z 16 państw:
Belgia, Chorwacja, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Hiszpania, Turcja, Ukraina.

Photobucket

Międzynarodowe wydarzenia

Fly-in
Celem Fly-in jest zapoznanie się z lokalnymi firmami lotniczymi oraz uczelniami. Dodatkowo masz okazję zwiedzić miasto, posmakować regionalnej kuchni oraz poznać ludzi z całej Europy.

Sympozjum
Opiera się na wykładach prowadzonych przez doświadczonych inżynierów.

Kongres
Kongres organizowany jest co pół roku. Przedstawiciele każdego AS spotykają się aby wspólnie dyskutować na temat Międzynarodowej Euroavii.

Formation Workshop
Szkolenie, które daje możliwość poszerzenia swojej wiedzy.

Air Cargo Challenge
Zawody pozwalające na sprawdzenie swojej wiedzy. Zadaniem studentów jest zaprojektowanie modelu, prowadzenie dokumentacji i budowa. Celem samolotu RC jest udźwignięcie maksymalnego ładunku. Uczestnicy ACC rozwijają swoje zdolności również poprzez wymianę doświadczenia z innymi międzynarodowymi uczestnikami konkursu.

Design Workshop
Warsztaty, podczas których studenci pod okiem doświadczonych inżynierów realizują zadane projekty.
WSK PZL RZESZÓW SA
International Website
PZL MIELEC
DL Invest Group
SAFRAN
GroundFlight.pl
PrawaPasazera.pl
EYE
Hamilton
WBMiL PRz